علمی آموزشی
 

بسمه تعالي

كارگاه آموزش زبان آموزي پايه سوم در مورخه 28/10/89

باحضور استاد  طباطبايي درپژوهشگاه

كهريزك باتعداد10نفراز همكاران پايه سوم تشكيل گرديد

دراين جلسه كار گاهي استادطباطبايي درجلسه قبل مورخه18/09/89( روشهاي تدريس همياري رانام بردندوروش كارايي تيم رامفصل توضيح دادند )ودراین جلسه روش تدریس اعضا تیم راکاملا"شرح نمودند

      روش تدریس همیاری

1.   کارایی  تیم (دروبلاک پایه سوم و مورخه18/09/89 درج شده است)همه درسهای فارسی از کلاس دوم تا پنجم می توان انجام داد

2.تدریس اعضا تیم (درسهایی که قابل تقسیم باشند را می شود

اجرا کرد مثل واژه ها ونکته ها ی فارسی  بخش های علوم و یا ریاضی

که بتوان تقسیم کرد)

3.    قضاوت عملکرد 

  4.     روشن سازی طرز تلقی 

تدریس اعضا تیم

واژه ها ونکته های2یا 3درس فارسی را می توان به صورت گروهی (تدریس اعضاتیم )درکلاس اجرا کرد بدین صورت که برای گروه بندی  ابتدا به دانش آموزان کارت ویا تشتک رنگ شده که داخل آن کلماتی نوشته شده به آنها می دهیم دانش آموزانی که رنگ زرددارنددر یک گروه وآنهایی که رنگ قرمزدارند  گروه بعد؛ رنگ سبز ورنگ آبی گروههای بعدی را تشکیل می دهند این ها گروههای اصلی هستند که کنار یکدیگر باید بنشینند  گروهها فکر می کنند که ما در کارت ها یا تشتک ها چه نوشته ایم 

کاسه

خریده ایم

مادرانه

مهر و

مادری

محبت

یعنی

گروه زرد

گروه قرمز

ما

یک

بلورین

ا                                                                                

یک

احمد

گروه آبی

جلد

کتاب

خرید

 

بعد جملات خود را پای تابلو می نویسند سپس به اعضاهر گروه شماره می دهیم(از یک تا پنج )

در همه ی گروه ها نفراتی که شماره  1 دارند واژه آموزی صفحه 90را بخوانند

در همه ی گروه ها نفراتی که شماره  2 دارند صفحه    127

 نکته را بخوانند

در همه ی گروه ها نفراتی که شماره  3 دارندصفحه 147 نکته را بخوانند        (هر کس برای خودش آن چه راکه گفته شده می خوانند )این شماره ها فرعی هستند که بایستی 1ها یک جا بنشینند و2ها یک جا بنشینند و3ها هم یک جابنشینند

حالاهم درس ها یک جا نشسته اند  یک بار درس را در گروه خوانده اند واینک بایستی در گروه فرعی بحث وگفت وگو کنند بعد از آن باید در گروه (خودشان  ) اصلی است تدریس نمایند در این زمان باید اشکالات برطرف شود

مثلا" امکان دارد یکی از گروهها می پرسد در بهترین؛ ین دارد مثل بلورین است دراینجا معلم توضیح می دهد ین در بهترین فرق دارد این (به + ترین است ولی در بلورین بلور +ین  است )ویا اگر باز سؤال کرد توضیح می دهیم بهترین صفت عالی است که در سالهای بعد می خوانید ویا  در  مسئولین؛( ین علامت جمع است )یعنی مسئول ها

 

سخن استاد

 

«اگر حلاوت کار گروهی به دانش آموزان منتقل شود خیلی بهتر می توان کار انجام دادهم سن ها بهتر می توانند به هم درس دهند معلم در این طرح ها یک مدیر آموزشی خوبی است سوال طرح کند وارزش گذاری کند »

    کارراجز می گوید:

« معلم برای سکوت هایش در کلاس برنا مه ریزی می کند »

بعداز رفع و رجوع کردن ابتدا نفراتی که شماره1دارنددرس   را  برای گروهشان توضیح می دهد

و بعد نفراتی که شماره 2  دارند درس را برای گروهشان می دهند

 ونفر 3 هم به همین ترتیب درس را می دهد

بعد از تدریس نوبت ارزشیابی است که ببینیم آیا همه ی گروهها درس را خوب فرا گرفته اند ابتدا برگه ارزشیابی فردی رابه گروهها می دهیم تا پاسخ دهند

درذیل نمونه ای از سؤالات آورده شده است

سؤالات آزمون واژه آموزی ونکته به روش تدریس اعضا تیم

1.جفت برای شمارش چه چیزهایی به کار می رود ؟

2.به هر کلمه «انه» اضافه کن و معنی هر کلمه را بنویس

زن                    پدر                   دختر                  عاقل

3.پشمین یعنی ..........................

   زرین  یعنی ..............................

   آهنین یعنی ...............................

   بلورین یعنی ..............................

که بایست نام گروه و شماره خود را درآن بنویسند

                       (مثلا" گروه قرمز شماره 3)

اکنون معلم برگه ها را جمع آوری می کند وتصحیح می کند

(نمره اصلا" مهم نیست چند می گذارید واصلا" ملاک نیست) این که چند نفر به سؤال 1 ویا.......جواب دادند مهم می باشد

جدول ارزشیابی از گروهها توسط معلم

جدول بررسی امتیازات تدریس بر اساس اعضا تیم

 

        سوالات

گروهها

1

2

3

  زرد

3نفر صحیح

1

2

   آبی

2 نفر صحیح

2

1

   قرمز

3 نفر صحیح

0

3

تحلیل می کنیم که

سوال یک خوب جا افتاده

بایستی مورد سوال 2را معلم بیشتر توضیح دهدو

می توان در پوشه کار گذاشت

(تکلیف داد)

می توان سوال 3را هم معلم توضیح دهد ویا باردیگر گروه بندی     کرد و گروه تدریس کند

                              پایدار باشید

                                                                                      گروه آموزشی پایه سوم

  نوشته شده در  یکشنبه دهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 23:24  توسط  خودسیانی  | 
 
  POWERED BY BLOGFA.COM